keskiviikko 7. joulukuuta 2016

Mitä yrittäjillä on enää varaa tehdä?

Suomen postilla ei ole enää varaa jakaa postia jokaisena arkipäivänä.

Suomen kunnilla ja kaupungeilla ei ole enää varaa ylläpitää kouluja ja ammattioppilaitoksia.

Suomen kunnilla, kaupungeilla ja lääneillä ei ole enää varaa ylläpitää terveyskeskuksia ja sairaaloita.

Suomen kunnilla ja kaupungeilla ei ole enää varaa vanhustenhoitoon tai ennältäehkäisevään terveydenhoitoon.

Suomen yhtiöitetyillä tielaitoksella ja rautateillä ei ole enää varaa ylläpitää teiden ja rautateiden infrastruktuuria.

Suomen kilpailutetuilla liikenneyhtiöillä ei ole enää varaa ajaa heikosti kannattavia vuoroja.

Suomen yrityksillä ei ole enää varaa palkata henkilökuntaa pysyviin työsuhteisiin, paitsi nollatuntisopimuksilla ja kunnan/kaupungin/valtion tuella.

Kannatan yrittämistä, mutta jos hyvinvointivaltio ajetaan alas ja infra katoaa, niin miltä pohjalta silloin lähdetään?

1 kommentti: